Admission

上海数学中心2023年全国优秀大学生夏令营活动入营名单

姓名 报名号
傅明希 20242201820
惠倩 20242203662
林珑 20242204487
叶再俊 20242205428
刘轩 20242206959
熊邝淼 20242207080
王旭 20242207214
王宗婷 20242207335
刘怡萌 20242207617
李智 20242207698
王天垠 20242208267
王迅彤 20242208298
孙浩成 20242209958
冯鼎容 20242210273
杨琪榕 20242213939
陈誉文 20242214471
魏薇 20242215443
曹宇航 20242215843
李鉴纯 20242216174
陈鹏宇 20242219030
黄宣霖 20242219386
赵睿 20242219476
宋雨恬 20242201529
范红薇 20242202377
姜袁伟 20242202439
黄崇博 20242203282
李雨濛 20242204322
杨金实 20242204657
林立伟 20242207118
于锦樾 20242207745
李康乐 20242208577
顾逸达 20242209814
王振浩 20242210788
刘思怡 20242210955
顾叶群 20242215106
王梓乔 20242215387
唐冉青 20242222453
沈欣语 20242222610

Address: 2005 Songhu Road, Shanghai, China

Postcode: 200438 Tel: 021-31243880 Fax: 021-31244000

Email: scms@fudan.edu.cn

Copyright @2016All Aight Reserved.Shanghai Center for Mathematical Sciences